Vanlige spørsmål & svar

Her har vi svart på noen av de vanligste spørsmålene om taksikring.

 • Hvor må det være montert takstige?

  Det er et krav i Arbeidsmiljøloven om takstige/stigetrinn som adkomst til pipe for tilsyn/feiing av skrå tak med fall over 6 grader, der loftsluke eller annen tilgang ikke er tilgjengelig. Dertil kommer krav fra samme instans om feieplatå/pipeplattform der tilgjengeligheten til pipa krever det (høyde, plassering m.m.).

  Oversatt: Arbeidstaker skal kunne gå trygt på tak frem til pipe, og skal kunne bruke stigen som festepunkt for sikkerhetstau.

  Fastmonterte takstiger regnes som en byggevare og når byggevaren kommer inn under en såkalt harmonisert Europastandard, skal takstigen være CE-merket og ha en ytelseserklæring tilgjengelig. Det er satt krav til tekniske utprøvninger for å sikre at produktene tåler den belastningen de kan bli utsatt for.

  Det er to harmoniserte standarder som Sintef har gått ut fra når de har testet våre produkter, og som gjelder for alle tilsvarende produkter på markedet: NS-EN 12951 for takstige/stigetrinn og NS-EN 516 for feieplatå/pipeplattform. Testene består av både dynamisk og statisk prøving. Standardene setter krav om hvilke tekniske egenskaper som skal dokumenteres, og hvilke prøvingsmetoder som skal legges til grunn.

  Dokumentasjon vedr. våre produkter finner du i byggevaredatabasen NOBB og lett tilgjengelig på våre nettsider.

  Husk at alle produkter i denne kategorien må festes til bærende konstruksjon med innfestingsstag og skinner iht. monteringsanvisning for å være forskriftsmessig montert og således tilfredsstille alle krav som er satt.

 • Hvem har ansvar for kontroll og tilsyn?

  Direktoratet for Byggforvaltning ved Byggevareforordningen har ansvar for kontroll og tilsyn. Produsenten har selv ansvar for riktig dokumentasjon om egenskaper og ytelser, og samsvar med krav som settes til byggevarer. Ytelseserklæring og CE-merking er eksempler på produktdokumentasjon. TB Takstige universal er testet iht. standarden EN-12951 av SINTEF og merket iht. gjeldende regelverk.

 • Hva slags utstyr trengs for å montere snøfanger?

  I tillegg til å ivareta kvalitetskravene for snøfangere er TB Snøfangersystem utviklet for enkel montering på taket. Med ferdig påmonterte skruer og pakninger gjør vi halve jobben for deg som monterer. Ved å bruke like skruehoder på systemet, trenger du kun ett verktøy for å gjøre jobben; en drill med 8mm bits. Smart, og ikke minst, mye tid spart!

 • Når montere snøfangere?

  Behov for snøfangere avhenger av snøforhold, takform, oppbygging av tak, takvinkel og hvilken type taktekking som er brukt. Snøfangere skal monteres der snø og isras fra tak kan skade personer, gjenstander, underliggende bygningsdeler eller installasjoner.

 • Er TB Takstige modulbasert?

  TB Takstige leveres i 3- og 2-trinnsmoduler. Stigene passer til de aller fleste tekkematerialer, separate innfestepakker leveres til de ulike taktypene. Den er enkel å montere, med alle skruene påmontert, og leveres i esker. Vi leverer også typegodkjente koblede stigetrinn på bestilling. I de aller fleste tilfeller er det imidlertid mest hensiktsmessig å bruke TB takstige. Takstigen er produsert i henhold til gjeldende krav.

 • Hvor enkelt er det å montere TB Snøfangersystem?

  TB snøfangersystem er blant våre mest solgte produkter. Høy kvalitet, god design og gunstige priser gjør våre snøfangere populære. I følge våre kunder opptil halverer vi monteringstiden for montøren ved å levere konsollene med skruer og pakninger ferdig påmontert.

 • Kan privatpersoner kjøpe direkte fra TB Taksikring?

  TB Taksikring selger gjennom forhandlere, ikke direkte til forbruker. Vår forhandlere er ofte taktekkere, blikkenslagere, tømrere, takprodusenter og byggevarehus.

  Oversikt over våre forhandlere

For nyttige tips og mer informasjon om lover: