Adkomst til pipe

Takstige, feieplatå og pipeplattform

Det er krav i Arbeidsmiljøloven om takstige/stigetrinn som adkomst til pipe for tilsyn/feiing av skråtak (tak med mer enn 6 graders fall) der loftsluke eller annen tilgang ikke er tilgjengelig, evt. feieplatå/pipeplattform i tillegg der tilgjengeligheten til pipa krever det (høyde, plassering m.m.). Direktoratet for Byggkvalitet ved Byggevareforordningen har tilsynsansvar for denne produktgruppen.

Alle produkter i denne kategorien må festes til bærende konstruksjon med innfestingsstag og skinner iht. monteringsanvisning for å være forskriftsmessig montert og for å tilfredsstille alle krav som er satt.

TB Takstige universal leveres i 2- og 3-trinnsmoduler. Stigen passer til de aller fleste tekkematerialer. Den er enkel å montere, med alle skruene påmontert, og leveres i esker. Trinnavstand er 34cm.

Stigesikring

Det er i tillegg et krav at når stige benyttes som adkomst til tak, avsats eller liknende, skal stigen rage minst 1 meter over dette, og at når stige benyttes som atkomst skal stigen alltid sikres i toppen.

TB Taksikring har flere alternativer, både som modul til TB takstige og som frittstående stigesikring.

Referanser

  • Plan- og bygningsloven TEK10, §15-3, 2. ledd, bokstav g
  • Arbeidsplassforskriften § 2-5. Sikkerhet ved renhold, vedlikehold, montering, mv.
  • NS-EN 12951
  • EN-516:2006
  • Forskrift om utførelse av arbeid, bruk av arbeidsutstyr og tilhørende tekniske krav, §17-23

Sikring mot snøras

Når montere snøfangere

Behov for snøfangere avhenger av snøforhold, formen på taket, oppbygging av tak, takvinkel og hvilken type takbelegg som er brukt.

TEK10 §10-3 sier «snøfangere skal monteres der snø- og isras fra tak kan skade personer, gjenstander, underliggende bygningsdeler eller installasjoner.» Grannelova §4 sier «ingen må bygge slik at takdrypp eller snøras faller ned på naboeiendommen til skade eller ulempe for naboen.» I tillegg kan lokale politivedtekter ha bestemmelser om ras av snø og is fra hustak mot sted som er alminnelig beferdet, for eksempel der barn leker.

TB snøfangersystem er blant våre mest solgte produkter. God design, enkel montering, enkel montering og gunstige priser gjør våre snøfangere populære.

Referanser

  • TEK10 §10-3
  • Grannelova §4

Dokumentasjon

Direktoratet for Byggforvaltning ved Byggevareforordningen har ansvar for kontroll og tilsyn. Produsenten har selv ansvar for riktig dokumentasjon om egenskaper og ytelser, og samsvar med krav som settes til byggevarer.

Ytelseserklæring og tilhørende merking med CE-merke er eksempler på produktdokumentasjon som kreves for alle takstiger, feieplatåer, takbroer og pipeplattformer som omsettes i Norge.

TB Takstige universal er testet iht. standarden EN-12951 av SINTEF og merket iht. gjeldende regelverk.

Under finner du FDV-dokumentasjon (omfatter samtlige av våre produkter) og relevante ytelseserklæringer.

 

FDV-dokumentasjon

Ytelseserklæring TB takstige universal
Ytelseserklæring feieplatå, takbro og pipeplattform

Byggevaredeklarasjon snøfangere