Custom Categories: TB Taksikring poster

Sikker ferdsel på tak

Erfaringstall fra Arbeidstilsynet viser at fallulykker er en av verstingene i skadestatistikken i bygg- og anleggsbransjen, både i forhold til hyppighet, skadeomfang og skadepotensial. Produkter som sikrer trygg ferdsel på taket er, sammen med god HMS-kompetanse og ledelse, viktige faktorer for å få ned skadetallene. Det er også viktig å vite hva slags krav som stilles til de ulike fallsikringsproduktene for å velge riktig utstyr. I denne artikkelen fokuserer vi på ulike varianter av forankringsanordninger på tak, og produktkravene til disse.

TB Taksikring lanserer stigeputa

TB Takstige universal er en takstige som passer til de aller fleste takbelegg. Den er justerbar i bredden og leveres flatpakket i 2- og 3-trinnsmoduler, med alle skruer ferdig påmontert. Nå får den i tillegg ferdig påmonterte stigeputer som standard. 

Forskriftsnytt

Endring i forskrift om adkomst til tak og ny forskrift om feiing og tilsyn av boliger som inkluderer fritidsboliger 

TB Taksikring i media

Byggmesteren skriver om lanseringen av stigeputa som skåner taket