Hjem  »     »   Forskriftsnytt

Endring i forskrift om adkomst til tak og ny forskrift om feiing og tilsyn av boliger som inkluderer fritidsboliger 

Endring i forskrift om adkomst til tak

§ 17-23 Adkomst fra stige: «Når stige benyttes som adkomst til tak, avsats eller liknende, skal stigen rage minst 1 meter over dette. Når stige benyttes som adkomst, skal den alltid sikres i toppen.»
Arbeidstilsynet, forskrift om utførelse av arbeid, best. nr.703, gyldig fra 2016

 

Ny forskrift om feiing og tilsyn av fritidsboliger

1. januar 2016 trådte en ny forskrift om brannforebygging i kraft. Denne forskriften sidestiller helårs- og fritidsboliger med hensyn til krav om feiing og tilsyn. Det betyr at alle fritidsboliger må utstyres med utstyr som sikrer feiers adkomst til pipe på lik linje med helårsboliger.
Fastsatt av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, DSB